Státem stanovené podmínky pro klienty [20.11.2021]

TENTO TEXT BYL PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVÁN, NYNÍ OBSAHUJE INFORMACE PLATNÉ OD 22.11.2021

Jsme rádi, že jsme mohli od května opět otevřít a chystáme se, stejně jako dříve, zajišťovat zvýšené hygienické podmínky, aby se u nás klienti cítili dobře.

Kromě nošení respirátorů, průběžné desinfekce povrchů a větrání mezi masážemi (kvůli kterým musíme mírně zkrátit dobu jednotlivých masáží) to také znamená, že je dobré, abyste na masáž chodili krátce před objednaným časem a přicházeli bez doprovodu, protože není možné, aby na Vás Váš doprovod během masáže čekal na recepci.

Hlavně ale musí klienti splnit některou ze státem stanovených podmínek:

1) Předložit certifikát vydaný Ministerstvem zdravotnictví o provedeném očkování proti covid-19. Od druhé dávky vakcíny musí uplynout nejméně 14 dní. V případě jednodávkové vakcíny Johnson&Johnson se tato lhůta počítá již od první dávky.

2) Potvrzení o prodělaném onemocnění  covid-19, u kterého uplynulo méně než 180 dnů od prvního pozitivního výsledku testu

3) PCR testem ne starším 72 hodin se mohou prokazovat jen osoby do 18 let věku nebo osoby, které mají potvrzení od lékaře o tom, že nemohou podstoupit očkování nebo osoby, které mají aspoň po první dávce očkování, ale ještě nemají očkování dokončené (neuběhla lhůta 14 dnů od poslední předepsané dávky očkování)

Nově tedy není možné používat antigenní testy (ani samotesty provedené těsně před masáží) a PCR testy lze využít jen v případech uvedených v bodě 3).


 zpět