Státem stanovené podmínky pro klienty [08.06.2021]

Jsme rádi, že můžeme od 3. května znovu otevřít a chystáme se, stejně jako dříve, zajistit zvýšené hygienické podmínky, aby se u nás klienti cítili dobře.

Kromě nošení respirátorů, průběžné desinfekce povrchů a větrání mezi masážemi (kvůli kterým musíme mírně zkrátit dobu jednotlivých masáží) to také znamená, že je dobré, abyste na masáž chodili krátce před objednaným časem a přicházeli bez doprovodu, protože není možné, aby na Vás Váš doprovod během masáže čekal na recepci.

Hlavně ale musí klienti splnit některou ze státem stanovených podmínek:

1) Předložit certifikát vydaný Ministerstvem zdravotnictví o provedeném očkování proti covid-19 - musí jít o certifikát potvrzující, že uplynulo nejméně 14 dní od posledního předepsaného očkování 22 dní od první ze dvou dávek očkování (Pfizer, Moderna, AstraZeneca), nebo nejméně 14 dní od očkování u jednodávkové vakcíny (Johnson & Johnson)

2) Potvrzení o prodělaném onemocnění  covid-19, u kterého uplynulo méně než 90 180 dnů od prvního pozitivního výsledku testu

3) Potvrzení ze zdravotnického zařízení (kterým může být i oficiální testovací místo), nebo od zaměstnavatele, o negativním výsledku antigenního testu, který není starší než 72 hodin

4) Potvrzení ze zdravotnického zařízení, nebo oficiálního testovacího místa, o negativním výsledku PCR testu, který není starší než 7 dnů

5) Školáci a studenti – čestné prohlášení zákonného zástupce (nebo prohlášení studenta staršího 18 let) o negativním výsledku samotestu ve škole před méně než 72 hodinami

6) Ve výjimečných případech je možné otestovat se před masáží přímo na místě u nás. V takovém případě prosíme, abyste k provozovně přišli 20 minut před časem, na který jste objednaní na masáž, my Vám za 60 Kč prodáme test a v případě potřeby pomůžeme s jeho provedením a poté zkontrolujeme jeho výsledek, který musí být negativní.

7) Před masáží je možné vyplnit čestné prohlášení o tom, že byl člověk v posledních 72 hodinách s negativním výsledkem testován v zaměstnání, nebo se jako živnostník s negativním výsledkem otestoval sám

Přeškrtnuté texty jsou podmínky, které platily od 3. května do 23. května. Od pondělí 24. května platí nové podmínky a proto jsme obsah této zprávy aktualizovali. Bod 7) byl přidán 8. června na základě nově vydaného opatření vlády.


 zpět